Trang Giáo án điện tử

GIẢI TÍCH NÂNG CAO

Chương 1 - Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

§2. Cực trị của hàm số

§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

§5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

§8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị

Chương 2 - Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

§3. Logarit

§4. Số e và lôgarit tự nhiên

Luyện tập phương trình mũ và logarit

§9. Bất phương trình mũ và logarit

Chương 3 - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

§2. Phương pháp tích phân từng phần

§5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

Luyện tập tính thể tích

Chương 4 - Số phức

§1. Số phức. Phép cộng và trừ số phức

§2. Phương trình bậc hai

§3. Dạng lượng giác của số phức (tiếp theo)

GIẢI TÍCH CƠ BẢN

Chương 1 - Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

§. Topic

§. Topic

Chương 2 - Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

§. Topic

§. Topic

§. Topic

Chương 3 - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

§. Topic

§. Topic

§. Topic

Chương 4 - Số phức

§. Topic

§. Topic

§. Topic

Hình học cơ bản 12 - Chương 3 - Bài 2

THPT Đỗ Công Tường - Đề thi diễn tập

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Print This Page Print This Page
2,086 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...