• Tagged pages for 'gioithieu'
 • Post Category
  Post: "Trang thông tin phần mềm"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 07:51
  Một số phần mềm thông dụng Cài đặt Acrobat Reader Winrar chương trình giải nén Giáo án 11 nâng cao dùng SketchPad Bộ công cụ hỗ trợ SketchPad Sách giáo kh
  Blog (1)
  Post: "Trang Giáo án điện tử"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 07:51
  GIẢI TÍCH NÂNG CAO Chương 1 - Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số §2. Cực trị của hàm số §3. Giá trị lớn nhất và giá trị nh
  Blog (1)
  Post: "Trang Tin học"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 07:50
    Math Basic Linear Algebra (PDF document) Algorithms 1. Area of Triangles and Polygons (2D & 3D) 2.About Lines and Distance of a Point to a Line (2D & 3D) 3.Fast Winding Number
  Blog (1)
  Post: "Trang Toán học"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 07:50
  Tham khảo chung về chương trình Phân phối chương trình toán 6 Phân phối chương trình toán 10 Chương trình điều chỉnh môn Toán năm 2007 - 2008 Khung phân phối ch
  Blog (1)
  Post: "03 - Trang tin tức hàng tuần"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 07:50
  Tập huấn thay sách THPT lớp 12 - môn Toán - năm 2008 Vừa qua, trong các ngày từ 25 đến 29 tháng 7 năm 2008, Sở GD - ĐT đã tiến hành tập huấn thay sách lớp 12 THPT
  Blog (1)
  Post: "Trang thông tin Đồng Tháp"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 01:31
  Trang thông tin này gồm: Các trang blog cho cá nhân. Các thông tin chuyên đề toán học và tin học. Các chuyên đề về du lịch. Giới thiệu phần mềm về giáo
  Blog (1)
  Post: "02 - Các cộng sự trực tuyến"
  Posted by trunghocpt on 17 Jul 2008, 01:31
  [page_useronline]
  Blog (1)
  Wiki category: "Don Thap Wiki"
  Wiki (1)